ZBIRKA:RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vrsta članka:
Avtor prispevka:mag. Nataša Pustotnik
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:1 / 2016
Datum prispevka:25.4.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Neračunovodske informacije v trajnostnih poročilih podjetij omogočajo razkritje ne-finančnih aspektov njihovega delovanja. Podjetja uporabljajo trajnostno poročanje tudi zato, da povečajo svoj ugled v družbi. Tovrstne informacije jih prikažejo kot bolj odgovorne in zato manj tvegane združbe. Novembra 2014 je Evropski parlament sprejel direktivo, ki določa, da morajo določena podjetja v svoja poslovna poročila vključiti tudi razkritja o nefinančnem poslovanju. Vključitev nefinančnih informacij v letna poročila je pomembno tudi za združbe, ki med svojimi glavnimi cilji nimajo ustvarjanja dobička, temveč je njihovo poslanstvo socialne narave – npr. neprofitne organizacije, javna podjetja, kooperative in socialna podjetja. Ena od možnosti je uporaba izkaza razširjene dodane vrednosti (EVAS), ki temelji na izkazu dodane vrednosti, razširjen pa je z vključitvijo socialnih in okoljskih dejavnikov. Za razliko od ostalih orodij ta model prikazuje integriran računovodski izkaz, ki upošteva ocenjevanje vseh vrst vrednosti – finančne, socialne in okoljske in gre torej za kombiniran izkaz ustvarjanja kombinirane vrednosti. V prispevku poskušamo prikazati uporabnost tega modela tudi za slovenske združbe.
Ključne besede:družbena odgovornost, trajnostni razvoj, poročanje, dodana vrednost, izkaz razširjene dodane vrednosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.