ZBIRKA:21 – OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINO ZA ODTUJITEV, 67 – NEKRATKOROČNA SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO, 76 – POSLOVNI PRIHODKI, ENOTNI KONTNI NAČRT (EKN), KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, RAČUNOVODSTVO, RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, RAZRED 6 – ZALOGE PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRATKOROČNIH SREDSTEV (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO, RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI ODHODKI, SRS, STANDARDI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:KONTO
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:Vanda Zore
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:kto 67, kto 21, kto 769
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014 / 04
Datum prispevka:10.09.2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prikazana so knjiženja nekratoročnih sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo, kto skupine 67. Posamezna knjiženja so prikazana v primerih.
Ključne besede:nekratkročna sredstva, skupina za odtujitev, kto 67, kto 21, kto 769

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.