ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:PREMOŽENJE
Kategorija3:PRAVILA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:IRENA VIHER
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:Revija R a-ž : 1 / 2015
Datum prispevka:3.8.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prodajo finančnega premoženja države in občin ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/2003, št. 140/2006 in št 95/2007). Uredba se uporablja za prodajo in druge oblike razpolaganja:
  •  s finančnim premoženjem države,
  •  s kapitalskimi naložbami, ki jih ima pravna oseba, v kateri ima država večinsko kapitalsko naložbo (v nadaljnjem besedilu: družba mati), v drugih gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: hčerinska družba), pri čemer družba mati v razmerju do hčerinske družbe v pretežni meri izvaja dejavnost upravljanja hčerinske družbe, glavnina pridobitne gospodarske dejavnosti, ki je lahko drugačna od dejavnosti matere, pa se izvaja v hčerinski družbi.
Uredba se ustrezno uporablja tudi za prodajo in druge oblike razpolaganja s finančnim premoženjem občin. Vse postopke v zvezi z izvedbo posamičnega programa prodaje vodi in koordinira komisija za vodenje postopka prodaje, ki jo imenuje predstojnik uporabnika. Naloge in pristojnosti komisije so predvsem naslednje:
Ključne besede:prodaja finančnega premoženja, država, občina

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.