ZBIRKA:ANALIZA, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 8 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:prikaz različnih metod merjenja (sortni pojem: VSEBINA:
Povzetek:Metode merjenja (vrednotenja) lahko razumemo tudi kot orodja, ki jih skladno s strokovnimi pravili uporabljamo za merjenje ekonomskih kategorij. Primerjamo jih lahko s sestavljenko (angl. puzzle). Pri tem posamezni element sestavljanke pomeni metodo merjenja. Pošteno vrednost ekonomskih kategorij dobimo s pravilno uporabo metod merjenja (...)  
Ključne besede:merjenje, ekonomske kategorije, poslovni proces, metode merjenja, metode vrednotenja, nastanek kategorije, stanje kategorije, odtujitev kategorije, pridobitev kategorije, nabavna vrednost, izvirna vrednost, model nabavne vrednosti, model izvirne vrednosti, metode merjenja, amortizacija, zaloge

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.