ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ODLOČANJE
Kategorija3:POSLOVNI PROCES
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Poslovni proces je sestavina poslovanja. Rezultat je učinek. Za učinek so potrebne prvine poslovnega procesa. Z njihovo uporabo, porabo, se vrednost prvin poslovnega procesa prek stroškov in odhodkov prenaša na poslovne učinke oziroma poslovni izid. Učinke prodamo. Za prodajno vrednost učinkov se oblikujejo prihodki. Razlika med prihodki in odhodki je glede na vsebnost prihodkov oziroma odhodkov ena od oblik poslovnega (...)
Ključne besede:poslovni proces, poslovanje, prihodki, stroški, odhodki

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.