ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:PRIHODKI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prihodki se morajo meriti po pošteni vrednosti prejetih nadomestil ali terjatev. O znesku prihodkov iz posla se navadno sporazumeta poslovni subjekt in kupec ali uporabnik sredstva. Izmeri se po pošteni vrednosti prejetih nadomestil ali terjatev ob upoštevanju zneska trgovinskih in količinskih popustov, ki jih odobri poslovni subjekt. V večini primerov ima nadomestilo (...)
Ključne besede:prihodki, prodaja proizvodov, prodaja trgovskega blaga, prodaja materiala, prodaja storitev, pogodbe o gradbenih delih, obresti, prevrednotovanje prihodkov, odloženi pritoki denarnih sredstev, razobrestenje, zamenjava proizvodov in storitev

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.