ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 8 / 2014
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V računovodskih izkazih ni dovoljeno prikazovati vrednosti premoženjske postave, ki bi presegala nadomestljivo vrednost.  Nadomestljiva vrednost se ugotovi za posamezno sredstvo ali pa za denar ustvarjajočo enoto, ki ji pripada sredstvo. V članku obravnavamo potrebo po ugotovitvi nadomestljive vrednosti. Pri presoji si lahko pomagamo s shemo za presojo potrebe po ugotovitvi nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče enote.
Ključne besede:denar ustvarjajoča enota, posamezno sredstvo, nadomestljiva vrednost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.