ZBIRKA:19 – KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, ENOTNI KONTNI NAČRT (EKN), KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, PREDPISI (nekateri), RAČUNOVODSTVO, RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA - RAZEN ZALOG - IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, SRS, SRS, SRS 12 - Kratkoročne časovne razmejitve, STANDARDI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:KONTO
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:Vanda Zore
Pravna podlaga:SRS
Člen:SRS 12; KTO 19
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014 / 04
Datum prispevka:10.09.2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prikazana so knjizenja aktivnih casovnih razmejitev, kto skupine 19. Posamezna knjizenja so prikazana v primerih.
Ključne besede:ACR, aktivne, KTO 19

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.