ZBIRKA:NADZOR, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:NADZOR
Kategorija3:DOBRA POSLOVNA PRAKSA ZA MALA PODJETJA
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:Slovenski inštitut za revizijo (SIR)
Pravna podlaga:RAZLIČNI PREDPISI, PRAVILA
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:2014 / 04
Datum prispevka:10.10.2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Kontrolni seznam za preverjanje dobre poslovne prakse v malih podjetjih, ki ga je izdal Odbor za mala in srednja podjetja pri Mednarodni zvezi računovodskih strokovnjakov (IFAC) aprila 2012. Dobra poslovna praksa dodaja vrednost poslovanju. Podjetje, ki sledi dobri poslovni praksi, ima od tega vrsto različnih koristi: večjo možnost, da bo delalo z dobičkom, imelo boljši denarni tok in poslovalo z manj finančnega tveganja, večjo možnost, da bo dobro obvladovalo tveganja, v prihodnosti bo tako podjetje mogoče laže prodati, in to najverjetneje za boljšo ceno, in večjo možnost za lažji dostop do zunanjega financiranja, vključno z bančnimi posojili, če jih bo potrebovalo. Kontrolni seznami vsebujejo seznam aktivnosti in predlog možnih ukrepov na 5 področjih: (1)   Finančno-računovodske naloge (2)   Strateške finančno-računovodske naloge (3)   Strateške poslovodne naloge (4)   Zakonske zahteve: vlaganje obračunov in obrazcev (5)   Osebne zadeve lastnika podjetja
Ključne besede:dobra poslovna praksa, mala podjetja, računovodstvo, obvladovanje tveganja, finančno računovodske naloge, strateške finančno računovodske naloge, strateške poslovodne naloge, aktivnosti, možni ukrepi.

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.