ZBIRKA:RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:PREDPISI
Kategorija2:
Kategorija3:
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:Zadnja verzija
Številka revije:Kodeks nacel notranjega porocanja
Datum prispevka:27.10.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:

Predgovor

Organizatorji (Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo Ljubljana, Zveza ekonomistov Slovenije in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije) so oblikovali projekt izdelave Kodeksa načel notranjega poročanja (KNNP). Glavni pokrovitelj projekta je Gospodarska zbornica Slovenije. Kodeks je v pomoč pri oblikovanju in delovanju notranjega informacijskega sistema v združbah. V letih 2011 do 2013 so bile organizirane tri konference o notranjem poročanju. Zborniki referatov iz razprave na konferencah so bili temeljno gradivo za pripravo končnega besedila KNNP. Le-to vsebuje prvi (splošni) del in drugi (osrednji) del. Tretji (posebni) del KNNP bo vseboval načela notranjega poročanja po različnih posameznih dejavnostih. Pripravljal ga bo Inštitut za poslovodno računovodstvo na osnovi gradiv in razprav na nadaljnjih konferencah o notranjem poročanju. Javna razprava predloga KNNP je trajala do 30. junija 2015. Na podlagi pripomb je oblikovano končno besedilo KNNP, ki je objavljeno na spletnih straneh Inštituta za poslovodno računovodstvo (IPR), Zveze ekonomistov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. K sprejemu KNNP so vabljene vse strokovne institucije, ki se ukvarjajo s poslovanjem in informacijskimi sistemi v združbah. Veseli bomo vsake pripombe ali predloga za izboljšanje besedila KNNP. Pripombe zbira Inštitut za poslovodno računovodstvo (info@ipr.vsr.siOrganizatorji želimo, da bi KNNP dosegel svoj namen. Zato bomo veseli vsake pripombe ali predloga za njegovo izboljšanje.
Ključne besede:kodeks načel notranjega poročanja, notranje poročanje, temeljni pojmi, osnutek

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.