ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, KONTNI OKVIR, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZRED 4 – STROŠKI, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO, SRS 13 - Stroški amortizacije, SRS 14 - Stroški materiala in storitev, SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem, SRS 16 - Stroški po vrstah
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:VRSTE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V računovodskih razvidih se stroški evidentirajo po svojih naravnih vrstah. Te so (...)
Ključne besede:stroški, naravne vrste stroškov, stroški storitev, stroški delovnih sredstev, stroški predmetov dela, stroški dela

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.