ZBIRKA:00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, 01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE, 02 – NEPREMIČNINE, 03 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN, 04 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, 05 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, MERJENJE, MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema), PRIPOZNAVANJE, SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:OSNOVNA SREDSTVA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:mag. Darinka Kamenšek
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 7 / 2014
Datum prispevka:15. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Nakup osnovnega sredstva se delno financira s takojšnjim plačilom in delno z odloženim plačilom. Računi za delno plačilo prihajajo mesečno; v prispevku poskušamo prikazati, kako aktivirati takšno osnovno sredstvo, ki pa je že usposobljeno za uporabo.
Ključne besede:aktiviranje osnovnega sredstva, financiranje nakupa osnovnega sredstva, listine za pripoznavo osnovnega sredstva

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.