ZBIRKA:00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, 02 – NEPREMIČNINE, 43 – AMORTIZACIJA, FINANČNO POSLOVANJE, KNJIGOVODSTVO, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, RAZVRŠČANJE, SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 7 / 2014
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:(...) določenega obsega prihodnjih gospodarskih koristi, utelešenih v sredstvu. Zato je doba koristnosti sredstva lahko krajša od dobe gospodarne uporabe. Ocena dobe koristnosti sredstva je odvisna od presoje na podlagi izkušenj, ki jih ima poslovni subjekt s podobnimi sredstvi. Prihodnje gospodarske koristi, utelešene v posameznem sredstvu, porabi poslovni subjekt predvsem v okviru njegove uporabe. Toda drugi dejavniki, kot so tehnična ali trgovalna zastarelost, fizično obrabljanje in fizično staranje, tudi kadar se sredstvo ne uporablja, pogosto (...)
Ključne besede:doba koristnosti, amortizacija, neopredmetena sredstva, opredmetena sredstva

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.