ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:IZID
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:Pravila so povzeta po MRS oziroma MSRP, ki so sestavina Uredbe komisije (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 3. 2003. Ul l 261, 13. 10. 2003, SL -25. 11. 2007 in Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 (Ur. l. RS, št. 118/2005; z dne 27. 12. 2005 in dopolnitve do Ur.l.RS, št. 90/10, z dne 12. 11. 2010)
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Izid iz poslovanja, izid iz financiranja, izid iz izrednosti, dobiček iz poslovanja, dobiček iz rednega delovanja, dobiček pred davki, čisti dobiček oziroma izguba pa tudi njihovi ustrezniki iz anglosaksonske prakse EBITDAR, EBITDA, EBIT, OP, EBT, E in tako naprej. Kako ga ugotoviti, kako zagotoviti, da je čim bolj pošten, realen?  Po svoji vsebini so poslovnoizidne kategorije (...)
Ključne besede:izid, dobiček, izguba, EBITDA, EBITDAR, EBT, EBT, E, čisti dobiček, dobiček iz rednega delovanja, poslovnoizidne kategorije

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.