ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Kategorija3:FINANČNI INSTRUMENTI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:14. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Finančni instrumenti se razvrščajo v finančna sredstva, finančne obveznosti in kapitalske instrumente. V članku prikazujemo opredelitev finančnih instrumentov. V ločenih prispevkih prikazujemo osnovne pojme finančnih instrumentov, ki so kot taki skupni vsem vrstam finančnih instrumentov. Posebej obravnavamo pripoznavanje in merjenje finančnih instrumentov ter vsebine, ki obravnavajo razkrivanje, poročanje in konsolidiranje finančnih instrumentov.
Ključne besede:finančni instrumenti, finančna sredstva, finančne obveznosti, kapitalski instrumenti, pogodba kot finančni instrument, pogodbe, ki niso finančni instrument

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.