ZBIRKA:POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Kategorija3:FINANČNI INSTRUMENTI
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:14. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pri obravnavi finančnih instrumentov se pojavljajo posamezni pojmi. Prikazujemo jih v tem sestavku. Menimo, da je njihovo razumevanje in obvladovanje ključno za njihovo računovodenje. Posamezne pomembne sestavine obravnavamo tudi v ločenih člankih.
Ključne besede:finančni instrumenti, pojmi, običajen nakup ali prodaja, stroški posla, valuta (denar), pogodba, pogodben, poslovni subjekt (podjetje), prekoračitev zapadlosti v plačilo, zapadla posojila

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.