ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA
Kategorija3:FINANANČNE NALOŽBE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:14. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Finančne naložbe so postavka finančnih sredstev. Uvrščajo se med finančne instrumente. Po vsebini vsebujejo naložbe v kapital drugih podjetij, naložbe v posojila in podobno.  V sestavku najprej prikazujemo osnovne pojme, povezane s finančnimi naložbami, v ločenem članku pa prikazujemo vsebine, ki obravnavajo pripoznavanje in merjenje finančnih naložb. Ločeno prikazujemo vsebine, ki so povezane z razkrivanjem in s poročanjem finančnih naložb.   Vsebina članka: Opredelitev finačnih naložb; Finančna sredstva, ki niso finančne naložbe; Razvrščanje finančnih naložb; Pojmi, povezani s finančnimi naložbami.
Ključne besede:finančne naložbe, sredstva, finančna sredstva, finančni instrumenti, kapitalski vložki v druga podjetja, posojila, poslovni proces, podjetje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.