ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:DENAR V ČASU
Kategorija3:DELNICE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:IRENA VIHER
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 1 / 2015
Datum prispevka:3.8.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Iztisnitev oziroma izključitve manjšinskih delničarjev urejata ZGD-1 in Zakon o prevzemih. V skladu s 384. členom ZGD-1 lahko skupščina delniške družbe na predlog delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe (v nadaljnjem besedilu: glavni delničar), sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev (v nadaljnjem besedilu: manjšinski delničar) na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Manjšinskim delničarjem pripada primerna denarna odpravnina v zameno za izključitev iz družbe in s tem izgubo članskih in drugih korporacijskopravnih pravic ter delnic.
Ključne besede:delnice, denarna odpravnina, manjšinski delničarji

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.