ZBIRKA:RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:FINANČNO POSLOVANJE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:1 / 2016
Datum prispevka:Februar 2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Dodana vrednost je široko uporabljan pojem, v podjetniškem smislu pa je še premalo prisoten v posameznih informacijskih sistemih. Prispevek želi poudariti pomen dodane vrednosti kot informacije, predstavlja načine njenega izračunavanja in izkazovanja. Avtor pojasni zamisel izvirnega obrazca izkaza dodane vrednosti. Sistematično so obravnavani tudi kazalniki v zvezi z dodano vrednostjo in njihovo pojasnjevanje. Posebej so prikazane prednosti in slabosti dodane vrednosti, njenega izkaza in kazalnikov.
Ključne besede:dodana vrednost, analiza poslovanja, kazalniki izkaza dodane vrednosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.