ZBIRKA:MERJENJE, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:DENAR USTVARJAJOCA ENOTA
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Tema članka je računovodska obravnava oslabitve denar ustvarjajoče enote.
Ključne besede:denar ustvarjajoča anota, nezmožnost ugotovitve nadomestljive vrednosti posameznega sredstva, najmanjši skupek sredstev, ki ustvarja v veliki meri neodvisne denarne pritoke, neodvisni pritoki denarja in denarnih ustreznikov, uporaba učinkov znotraj poslovnega subjekta (notranje prenosne cene)  in denar ustvarjajoča enota, denar ustvarjajoča enota v času, nadomestljiva vrednost in knjigovodska vrednost denar ustvarjajoče enote, poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in vrednost pri uporabi, ki jo ima denar ustvarjajoča enota, denar ustvarjajoča enota in uskupinjenje sredstev zaradi ocenitve nadomestljivosti, nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote in pripoznane obveznosti

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.