ZBIRKA:POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:DELOVNA SREDSTVA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 9 / 2014
Datum prispevka:
Članek se veže na prispevek:prvine poslovnega procesa in viri njihovega financiranja, • preoblikovanje prvin poslovnega procesa v učinke, • prodaja učinkov • izid iz poslovanja
Povzetek:Delovna sredstva so ena od prvin poslovnega procesa. Glavne pojavne oblike teh sredstev so osnovna sredstva. V tem prispevku obravnavamo delovna sredstva.
Ključne besede:delovna sredstva, ročnost, vrednost, neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, nepremičnine, oprema, opredmetena osnovna sredstva

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.