ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:ČISTI DOBIČEK / IZGUBA
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:14. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V prispevku opredeljujemo čisti dobiček in čisto izgubo.
Ključne besede:čisti dobiček, čista izguba, preneseni čisti dobiček prejšnjih let

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.