ZBIRKA:FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, PRIPOMOČKI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:VIRI FINANCIRANJA
Kategorija3:WACC
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:1.11.2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Poslovni subjekti  pridobijo denar (sredstva) iz različnih virov: lastniški kapital, dolg, zamenljivi dolg, zamenljive dolžniške obveznice, nakupni boni, opcije, pokojninske obveznosti, vladne subvencije in tako naprej. Govorimo o  sestavljenem viru financiranja. Cene posameznih pridobljenih virov se razlikujejo. Enotno ceno sestavljenega vira izračunamo s pomočjo WACC-a. V članku obravnavamo izračunavanje WACC-a. [1] WACC = Weighted Average Cost Of Capital (tehtani povprečni strošek kapitala).
Ključne besede:WACC, viri financiranja, obrestna mera, zahtevana stopnja donosnosti, beta

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.