ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Kategorija3:ČASOVNE RAZMEJITVE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 01
Datum prispevka:14. 7. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V sestavku obravnavamo aktivne časovne razmejitve, pasivne časovne razmejitve in dolgoročne rezervacije. Prikazane so glavne značilnosti teh razmejitev.
Ključne besede:aktivne časovne razmejitve, pasivne časovne razmejitve, razmejevanje, stroški, prihodki, odloženi stroški, odloženi prihodki, vnaprej vračunani stroški, vnaprej vračunani prihodki, rezervacije

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.