ZBIRKA:ANALIZA
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 1 / 2015
Datum prispevka:28.4.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prispevek obravnava kazalnike in njihovo vlogo v okviru analize poslovanja. Pri tem poudarja njihovo poslanstvo kot oceno teže kazalcev. Posebej podana kritična presoja pri uporabi in pojasnjevanju kazalnikov. V pogledu razvrščanja je podana zamisel tipologije kazalnikov. Poudarjena je potreba po opredelitvi optimalnih kazalnikov za pomembnejša področja analize poslovanja. Posebej so podana temeljna načela oblikovanja kazalnikov.
Ključne besede:kazalci, kazalniki, plačilna sposobnost, kapitalska ustreznost, zadolženost, finančni vzvod.

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.