ZBIRKA:ANALIZA
Kategorija1:
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:
Vrsta članka:
Avtor prispevka:mag. Vladimir Bukvič
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 1 / 2015
Datum prispevka:28.4.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Avtor v svojem prispevku poveže analizo poslovanja s poslovno odličnostjo kot idealom, h kateremu težijo vse dobre organizacije, ki dosegajo in trajno ohranjajo izvrstne ravni poslovanja, ki izpolnjujejo oziroma presegajo pričakovanja vseh njihovih deležnikov. Opre se na model EFQM, ki ga uporabi kot odlično orodje, da lahko z njim analizira poslovanje organizacije skozi vse faze, ki jih opredeljuje tradicionalna analiza poslovanja. Najprej gre za opazovanje dejstev, za diagnosticiranja problemov, kar se v modelu poslovne odličnosti prepozna skozi opredeljevanje priložnosti za izboljšave. To obenem pomeni postavljanje hipotez in v nadaljevanju njihovo preverjanje na osnovi sprejetih ukrepov. Avtor predstavi osnovne prvine modela poslovne odličnosti in posebej izpostavi RADAR matriko kot zelo koristen pripomoček za analiziranje poslovne odličnosti. Uporabi jo na dveh merilih EFQM modela, po katerih analizira in ocenjuje poslovno odličnost na primeru večje organizacije (javnega zavoda) na področju zdravstva. Avtor svoj prispevek zaokroži z nekaj priporočili pri zapisovanju prednosti in priložnosti za izboljšave, ki ga kot vodilni ocenjevalec poslovne odličnosti z dolgoletnimi izkušnjami šteje za najpomembnejšo fazo v analizi poslovne odličnosti.
Ključne besede:poslovna odličnost, EFQM model odličnosti, finančni kazalniki, kakovost zdravstvenih storitev, analiza poslovanja

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.