ZBIRKA:ANALIZA, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Adriana Rejc Buhovac
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:1 / 2016
Datum prispevka:25.5.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Uspešna sodobna podjetja hkrati zasledujejo poslovne in trajnostno naravnane cilje—družbene, okoljske in ekonomske. V nekaterih podjetjih so družbeni, okoljski in ekonomski cilji način, kako dosegati še večjo poslovno uspešnost, v drugih pa že pričakovanja lastnikov narekujejo skrb za trajnostno uspešnost, kot bi bila enako pomembna poslovni. Managerji v obeh vrstah podjetij zato razvijajo strategije, v katerih je premišljeno in skrbno integriran tudi trajnostni vidik. V prispevku utemeljujemo, kako pomembno je trajnostni vidik vključiti tudi v analizo uspešnosti poslovanja, najsi bo ta za potrebe operativnih ali strateških odločitev. Predstavimo konceptualni model za analizo uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika ter primere kazalcev za analizo družbene, okoljske in ekonomske uspešnosti. Izbor kazalcev utemeljimo tudi z izbranimi primeri vodilnih svetovnih podjetij, v katerih je analiza uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika vodila v strateško pravilne poslovne odločitve.
Ključne besede:trajnostna uspešnost, analiza poslovanja, model trajnostne naravnanosti poslovanja, kazalci

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.