ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STROŠKI
Kategorija3:Analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyes)
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Poznavanje stalnih in spremenljivih stroškov v poslovnem subjektu je temelj analize vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyses, v nadaljevanju CVP). Analiza se opira na lastnosti posameznih vrst stroškov. Tako velja, da absolutno stalni stroški niso občutljivi na obseg proizvodnje in da so absolutno spremenljivi stroški popolnoma sorazmerni z gibanjem (...)
Ključne besede:stroški, stalni stroški, fiksni stroški, spremenljivi stroški, variabilni stroški, celotni stroški, vpliv obsega proizvodnje na dobiček, Cost-volume-profit Analyes

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.