ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, SPLOŠNO, SRS, SRS 13 - Stroški amortizacije, STANDARDI
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ODLOČANJE
Kategorija3:AMORTIZACIJA IN SLABITVE
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Spoznali smo, da je amortiziranje strogo dosledno razporejanje amortizirljivega zneska posameznega sredstva v njegovi dobi koristnosti. Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke. Za vrednost stroška amortizacije (...)
Ključne besede:strošek, poslovni proces, amortizacija

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.