ZBIRKA:ANALIZA, RAČUNOVODSTVO
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:ANALIZA
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:mag. Nataša Pustotnik
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 1 / 2015
Datum prispevka:28.4.2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku predstavljamo zamisel razporejanja stroškov na podlagi dejavnosti (ABC metoda), ki ga uporablja že mnogo organizacij po svetu. ABC metoda zagotavlja poslovodjem informacije o stroških, ki jih potrebujejo za strateške in druge odločitve in ki v končni fazi vplivajo tako na stalne kot na spremenljive stroške v podjetju. V članku pojasnjujemo, zakaj je za podjetja uporaba ABC metode lahko bolj koristna od tradicionalnega sistema razporejanja stroškov, predvsem z vidika razporejanja posrednih stroškov in sprejemanja odločitev. Tradicionalni stroškovni sistemi običajno razporejajo posredne stroške na osnovi delovnih ali strojnih ur. ABC metoda razporedi stroške v stroškovne bazene glede na ugotovljene dejavnosti, nato pa na podlagi skrbno določenih povzročiteljev stroškov prenese stroške na stroškovne objekte.
Ključne besede:ABC metoda kalkulacije, produktna marža, odločanje, stroški, kalkulacija stroškov, posredni stroški

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.