ZBIRKA:ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, POJMI, POROČANJE, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:STROŠKI
Kategorija3:METODE ZA OPTIMIRANJE POSLOVANJA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pri[1] tradicionalnih metodah stroške obravnavamo po stroškovnih mestih in jih iz njih prenašamo na stroškovne nosilce. Stroškovno mesto za računovodstvo aktivnosti je lahko samo aktivnost. Ta aktivnost pa nastaja v različnih organizacijskih oddelkih (npr. aktivnost vzdrževanja itn) (...) [1] Hočevar, M. (2007). Kontroling stroškov. Ljubljana: GV Založba, stran 94-99.
Ključne besede:ABC, Activity Based Costing, tradicionalne metode, aktivnosti, fiksni stroški, variabilni stroški, ključi, aktivnostne stroškovne skupine, povzročitelji stroškov, splošni stroški, neposredni stroški dela

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.