Revija: Računovodstvo od A do Ž

  1. Revija v spletni obliki izhaja od leta 2013.
  2. ISSN: 2350-4447
  3. UDK: 657
  4. Glavni in odgovorni urednik: doc. dr. Branko Mayr, CPP, CPR, certificirani revizor, certificirani ocenjevalec vrednosti, davčni strokovnjak, stalni sodni izvedenec.
  5. Uredniški svet: doc. dr. Živko Bergant CPR; mag. Darinka Kamenšek CPR, CPP, pooblaščeni revizor, državni notranji revizor; mag. Dejan Petkovič,  davčni svetovalec; Irena Viher, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij; mag. Tomaž Glažar, mag. Peter Zdravje, Jacques Podevin CPA (član: IFAC in FEE)
  6. Izdajatelj: Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21 c, Ljubljana
  7. Založnik: Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21 c, Ljubljana
Avtorji prispevkov so vodilni slovenski strokovnjaki s vsebinskega področja revije.
Za verodostojnost besedil odgovarjajo avtorji.