Revija: Poslovodno računovodstvo (Management Accounting); Revija o poslovodnem računovodstvu (Journal for Management Accounting)

  1. Revija izhaja od leta 2007.
  2. Letno izidejo 4 številke (marca, junija, septembra in decembra).
  3. Od številke 3/2020 izhaja revija le v e-obliki (pred tem je izhajala v tiskani in v e-obliki, ki je bila objavljena na portalu Tax Fin Lex).
  4. ISSN: 1855-4032.
  5. UDK: 657.
  6. Glavni in odgovorni urednik: doc. dr. Branko Mayr.
  7. Uredniški svet: doc. dr. Živko Bergant; prof. ddr. Neven Borak; dr. Vida Mayr, Odvetniška pisarna Mayr, d.o.o. Ptuj, odvetnica specialistka gospodarskega prava; prof. dr. Marko Hočevar; prof. dr. Gordana Ivankovič; prof. dr. Hans Ferk, Munchen, Nemčija; Ben Marr, CIMA, Buckinghamshire, Velika Britanija;  Jacques Potdevin (član vodstva mednarodnega združenja računovodij (IFAC), od leta 2006 do 2008 je bil predsednik FEE (Federation des Experts-comptables Europeeans Accountats – Federation of European Accountants), Pariz Francija.
  8. Izdajatelj: Visoka šola za računovodstvo in finance Ljubljana.
  9. Založnik: Visoka šola za računovodstvo in finance Ljubljana.
Avtorji prispevkov so vodilni slovenski strokovnjaki s vsebinskega področja revije.
Za verodostojnost besedil odgovarjajo avtorji.
Vsi članki so anonimno recenzirani (dve recenziji).