ZBIRKA:OBLIKOVANJE POSLOVNIH DOLOČITEV, POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ODLOČANJE
Kategorija3:JAVNI SEKTOR
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Maša Tičar
Pravna podlaga:RAZLIČNI PREDPISI, PRAVILA
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014 / 04
Datum prispevka:01.09.2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Poslovni sistem vodijo poslovodne osebe, ki so ljudje s posebnim pravnim položajem. Njihov pravni položaj ali pravni status običajno predstavlja sklop zakonskih in/ali na zakonu temelječih pooblastil za njihovo pravno odločanje. V procesu poslovodenja se oblikujejo pravne odločitve, ki imajo ekonomske učinke. Raziskovalno vprašanje pričujočega članka je: Ali je pravni položaj poslovodnih oseb v javnem sektorju (v Republiki Sloveniji) enak pravnemu položajem poslovodnih oseb v zasebnem sektorju pri izvajanju poslovne funkcije kamor sodi tudi poslovodno računovodstvo? V iskanju odgovora na zastavljeno vprašanje je avtorica uporabila znanstveni metodi gramatikalne in teleološke razlage pozitivne zakonodaje. Iskala je rato legis zakonodajalca pri splošni delovno-pravni ureditvi in posebni uslužbensko-pravni ureditvi, pri čemer je ves čas upoštevala pravilo, da v primeru kolizije ureditve splošnega in posebnega zakona prevlada posebni zakon - lex specialis derogat legi generali. V sklepnem delu prispevka je avtorica pritrdilno odgovorila na zastavljeno raziskovalno vprašanje. V razpravi je natančno navedla ugotovljene razlike med pravnim položajem poslovodij v javnem in zasebnem sektorju. Ugotovitve v naslovnem članku so lahko aplikativno uporabne  za poslovodne osebe in strokovnjake s področja poslovodnega računovodstva.
Ključne besede:delovno pravo, poslovodno računovodstvo, poslovni sistem, poslovodne osebe,  javni sektor, zasebni sektor, pravna oseba

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.