ZBIRKA:ANALIZA, KAPITALSKA USTREZNOST, orodja analize, POSLOVANJE
Kategorija1:
Kategorija2:
Kategorija3:
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2014 / 01
Datum prispevka:31. 01. 2014
Članek se veže na prispevek:POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 1/2010
Povzetek:Prispevek obravnava povezanost vzdržne rasti podjetja z njegovo plačilno sposobnostjo in zadolženostjo. Avtor poudarja pomembnost analize kapitalske ustreznosti podjetja ob začetku planskega obdobja. Ta analiza naj pokaže morebitni primanjkljaj ali presežek obratnega kapitala podjetja. Drugi korak je ocena potrebe po dodatnem obratnem kapitalu v planskem obdobju. Obe oceni odgovarjata na vprašanje o sposobnosti podjetja za financiranje prihodnje rasti poslovanja in sposobnosti dolgoročnega zadolževanja. Slednje mora biti omejeno z načrtovano kapitalsko ustreznostjo podjetja, ki je odvisna predvsem od prihodnje dobičkonosnosti poslovanja. Z oceno ustreznega obratnega kapitala lahko podjetje oceni tudi svojo ustrezno stopnjo neto zadolženosti in ustrezno stopnjo neto zadolženosti.
Ključne besede:rast, zadolženost, plačilna sposobnost, kapitalska ustreznost, obratni kapital

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.