ZBIRKA:ORGANIZIRANJE, POSLOVANJE
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:ORGANIZIRANJE
Kategorija3:TEMELJI
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. ŽIVKO BERGANT
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Revija R a-ž : 5 / 2014
Datum prispevka:31. 01. 2014
Članek se veže na prispevek:POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 3/2010
Povzetek:Članek opredeljuje organiziranje računovodstva kot poslovodno nalogo, ki je usmerjena v podporo doseganju ciljev informacijskega sistema združbe. Pri tem je treba upoštevati temeljna načela organiziranosti računovodstva in jasno opredeliti njegove naloge. Avtor s tega vidika kritično presoja nekatera nejasna oziroma dvoumna določila slovenskega Kodeksa računovodskih načel ter jih komentira z vidika ustrezne organizacijske teorije. V tem okviru predlaga tudi celovit pristop k obravnavanju računovodskih nalog z vidika treh razsežnosti računovodstva. Posebej obravnava strukturo nalog v računovodski službi, ki pogosto opravlja tudi neračunovodske naloge. Članek ponuja sistematični pristop, ki omogoča tudi ustrezne organizacijske rešitve.
Ključne besede:organiziranje računovodstva, računovodski informacijski sistem, organizacijska načela računovodstva, računovodske naloge, neračunovodske naloge

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.