PORTAL

  1. Številka: 11
  2. Letnik: 2
  3. Leto izdaje: 2014
  4. ISSN: 2350-4447
  5. UDK: 657
  6. Glavni in odgovorni urednik: doc. dr. Branko Mayr
  7. Uredniški svet: doc.dr. Živko Bergant, mag. Darinka Kamenšek, mag. Dejan Petkovič, Irena Viher, Tomaž Glažar, Peter Zdravje, Jacques Podevin CPA (član: IFAC in FEE)
  8. Izdajatelj: Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo, Stegne 21 c, Ljubljana
  9. Založnik: Svetovanje in izobraževanje Mayr, d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana
  10. Oblikovanje in jezikovni pregled: Svetovanje in izobraževanje Mayr, d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana
Avtorji prispevkov so vodilni slovenski strokovnjaki s vsebinskega področja revije.
Za verodostojnost besedil odgovarjajo avtorji sami.
Vsi članki so bili v anonimni strokovni recenziji.
Izdane številke revije:
2013: 1, 2, 3, 4
2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Monografije

Podatki o objavljeni monografiji so razvidni v monografiji.

Strokovna stališča IPR

Stališča IPR oblikuje skupina strokovnjakov Inštituta za poslovodno računovodtvo in Visoke šole za računovodstvo, sprejema pa strokovni svet Inštituta za poslovodno računovodstvo.

Drugo