Prijava in registracija

Uporaba filtrov

Pri iskanju želenega članka si pomagajte z vgrajenimi filtri (»zbirka«,  »področje«, kategorija«, »vsebina«, »številka », »vrsta« in »avtor«.
V filtru »zbirka« so vsebine razporejene po glavnih pojmih (npr. standard, konto itd.). Vsak opredeljen pojem znotraj filtra »zbirka« zoži področje iskanja. Nadaljujete, dokler ne najdete vsebine, ki jo iščete.

Filtri »področje«, kategorija« in »vsebina« vam omogočajo iskanje po ciljnih vsebinah. Filtri »številka«, »vrsta« in »avtor« omogočajo iskanje po posameznih številkah revije, vrstah člankov in avtorju članka.

PRI ISKANJU LAHKO KOMBINIRATE UPORABO POSAMEZNIH FILTROV. Na ta način še hitreje najdete želeno vsebino.

Želeni članek vpogledate s potrditvijo naslova članka.

Uporaba iskalnika

V iskalnik vpišete pojem, ki ga iščete. Na razpolago vam bodo članki, ki vsebujejo željeni pojem.