ZBIRKA:FOREZNIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija1:FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU
Kategorija2:GOLJUFIJE
Kategorija3:LIKVIDNOST
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:Urška Jama Hozjan
Pravna podlaga:POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:
Datum prispevka:31.12.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Vse več podjetij in samostojnih podjetnikov kot tudi fizičnih oseb se srečuje s problemi likvidnosti. Posledica trajnejše nelikvidnosti je insolventnost dolžnika ter temu sledeči insolventni postopki, predpisani v zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Insolvenčni postopki so predvideni zaradi zaščite upnikov. Pred ter ob uvedbi insolvenčnih postopkov pogosto prihaja do zlorab. Neupoštevanje zakonov, namerno izogibanje izpolnjevanju obveznosti, premišljeno in načrtno uresničevanje dejanj, ki vodijo do izogiba plačil upnikom, odtujevanje premoženja, veriženje podjetij, zavlačevanje postopkov... Nova in nova inovativna dejanja z namenom izogniti se plačilu ali odgovornosti za neplačan dolg. Posledice takih dejanj so velike, za marsikatero podjetje ali posameznika celo usodne. Na ravni države pa izredno pomembne. Zaradi zapletenosti, prepletenosti, specifičnosti primerov je naklep težko dokazljiv. Pomanjkanje stečajnih sodnikov, izvedencev, strokovnjakov in seveda sodne prakse pri pravnomočnih obsodbah prevarantov botruje temu, da je primerov zlorab vse več. Vsebina v članku se navezuje na diplomsko delo (dostopno v knjižnici VŠR)z naslovom  Prevare pred insolvenčnimi postopki. Namen diplomskega dela je opozoriti na prevare v podjetjih, ki niso zavezana reviziji in jih lahko razberemo iz javnih objav računovodskih informacij  na spletni strani Ajpes. Brez kakršnih koli notranjih informacij, dostopov do poslovnih knjig, brez upoštevanja medsebojnih povezav podjetij, brez informacij o preteklosti in zgodovini podjetij, katere so obravnavane. Pa vendar so indici prevar očitni. Članek ni namenjen iskanju krivca. Namen članka je opozoriti na več kot očitne znake prevar. Ter predlog, da se sankcije, za katere je več kot dovolj zakonske podlage, uresničujejo.
Ključne besede:likvidnost, insolventnost, insolvenčni postopki, upniki, zlorabe, prevare, indici, sankcije

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.