Drugo (vidno v meniju ČLANKI – v izbirnem filtru ČLANKI se izbere pojem DRUGO)

Pod drugo prikazujemo vsebine, ki se ne uvrstijo v kakšno od prej navedenih vsebin (take so: predpisi, koristne povezave itd.)