ZBIRKA:93 – ČISTI DOBIČEK ALI ČISTA IZGUBA OZIROMA NERAZPOREJENI ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV ALI ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV, DAVEK NA DOHODEK, DAVKI, FINANČNO POSLOVANJE, RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI ODHODKI, RAZRED 8 – POSLOVNI IZID, RAZRED 9 – KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN DOLGOROČNE REZERVACIJE, SRS 17 - Odhodki, SRS 18 - Prihodki, SRS 19 - Vrste poslovnega izida in denarnega toka, SRS 25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POROČANJE
Kategorija3:DOBIČEK, IZGUBA
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:2013 / 02
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Izid iz poslovanja (operating profit; EBIT) Izid iz poslovanja (EBIT = zaslužek pred obrestmi in davki) izračunamo kot razliko med prihodki iz poslovanja in odhodki iz poslovanja. Izid iz izrednega delovanja Izid iz izrednega delovanja izračunamo kot razliko med izrednimi prihodki in izrednimi odhodki (...)
Ključne besede:EBIT, EBT, E, EBITDA, EBITDAR, izid iz rednega delovanja, izid iz poslovanja, operating profit, OP, dobiček pred davki, čisti dobiček, davki od dohodka

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.