ZBIRKA:DAVKI, DOHODNINA, PRISPEVKI
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:DOHODNINA
Kategorija3:DAVKI IN PRIPSEVKI
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:DURS
Pravna podlaga:RAZLIČNI ZAKONI
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:2014 / 03
Datum prispevka:28. 2. 2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V prispevku prikazujemo stališče DURS na vprašanja zavezancev v zvezi s plačilom prispevka za posebne primere zavarovanja od dohodkov iz premoženjskih pravic. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) v drugi alineji prvega odstavka 20. člena določa, da so osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, pri opravljanju tega dela obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni: ─ če na podlagi tega dela niso vključene v zavarovanje po 18. ali 16. členu ZPIZ-2 in ─ kadar se plačilo za opravljeno delo ali storitev šteje za dohodek, ki ni oproščen plačila dohodnine in ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.   Podrobnosti so v prispevku.
Ključne besede:prispevki, dohodnina, prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.