Uvod v SRS in pojasnila

Categories: 0 Uvod v SRS, SRS|Tags: |

04 SRS uvod   Pojasnilo 1 – Sprememba predstavitvene valute (Ur. l. RS, št. 70/2006; 6. 7. 2006) Pojasnilo 2 – Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2007) Pojasnilo 3 – Primerjalni podatki za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006) Pojasnilo 4 – Bistvenost (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006) Pojasnilo 5 – Deli opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)