SRS 37 – Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji