MSRP 9 – Finančni instrumenti

Categories: MSRP 9 Finančni instrumenti|

Čistopis besedila MSRP, kot velja 1. 1. 2013: msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl Besedilo MSRP 9 še ni sprejeto v pravni okvir EU. Dokler ni sprejeto, se uporablja MRS 39. Pričakovani datum začetka uporabe tega standarda je 1. 1. 2015. *** Na tej povezavi je Uredba Komisije (EU) št. 1254/2012 z dne 11. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 10, Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 11, Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 12, Mednarodnega računovodskega standarda 27 (2011) in Mednarodnega računovodskega standarda 28 (2011) Besedilo velja za EGP s prikazom teksta MSRP 10, 11 in 12 ; MRS 27 in 28 ter vplivov na posamezne standarde.  Bralec mora pri branju posameznega standarda upoštevati v tej uredbi prikazane spremembe.