25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PLAČE

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti za plače, nadomestila plač in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter z njimi povezani prispevki in davki.