12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje sredstev. Posebej se
izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev v državi in tujini. V njej se izkazujejo tudi dani
kratkoročni blagovni in potrošniški krediti. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev.
Društva in invalidske organizacije ločeno izkazujejo vse kratkoročne terjatve do članov iz naslova članarine, prodaje blaga in storitev in drugih naslovov.