Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med fadn in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt

Categories: KMETIJSTVO, KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR|Tags: , |

V spodnji povezavi prikazujemo Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med fadn in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt: navodilo_za_knjizenje_poslovnih_dogodkov